🌫️ Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie, które pochodzą z naturalnych źródeł, które są odnawialne lub odnawiają się w krótkim czasie np. energia słoneczna, wiatru, wodna, geoteramalna.

☀️ Czym jest Fotowoltaika?

Fotowoltaika to dziedzina technologii zajmująca się produkcją energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Panele te składają się z ogniw fotowoltaicznych, które przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną.

🌡️ Czym są pompy ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które służy do pozyskiwania ciepła z otoczenia (np. z powietrza, ziemi lub wody) i przekazywania go do pomieszczenia lub do użytku cieplnego.